Rejestracja krok 1 z 2
  • * - wymagane
  • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisów jest TVN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane osobowe Użytkowników serwisów są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla ich prowadzenia, oraz zgodnie z udzielonymi przez Użytkownika dyspozycjami. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a zgody na ich przetwarzanie mogą zostać wycofane w dowolnym czasie.
krok 2 z 2

Jeśli chcesz skorzystać z usług nc+, dowiedz się,
na jakich warunkach możesz dokonać zakupu i podaj wymagane dane

  • Kopiuj imię i e-mail z kroku 1

  • Administratorem podanych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) jest ITI Neovision S. A. z siedzibą w Warszawie, al. gen. W. Sikorskiego 9 (adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8). Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych w celu realizacji umowy oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. W zakresie określonym przepisami prawa, dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom, organom lub sądom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie wymaganych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy